This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Dự án khởi nghiệp độc đáo từ rừng của cô gái xứ dừa

doc-dao-du-an-khoi-nghiep-tu-rung-cua-co-gai-xu-dua-7cjvhi

Đây là cuộc thi nhằm hỗ trợ những thanh niên có ý tưởng, dự án kinh doanh khởi nghiệp phù hợp trong các lĩnh vực

Trào lưu khởi nghiệp kinh doanh của giới trẻ Việt Nam

phong-trao-khoi-nghiep-kinh-doanh-chum-bong-bong-chuc-vo-bxyysv

Hơn thế nữa, khi các nhà đầu tư khác cũng quan tâm và đầu tư vào, điều đó có nghĩa là start-up đó đang trở

Muốn phát triển khởi nghiệp cần phải đổi mới nền giáo dục

muon-khoi-nghiep-manh-phai-doi-moi-giao-duc-kqmob1

“Cuối cùng là học sinh học để đối phó, trưởng thành trong thụ động, từ tư duy đến hành động. Như vậy thì rất khó

Chương trình khuyến khích nữ sinh khởi nghiệp từ công nghệ thông tin

khuyen-khich-nu-sinh-khoi-nghiep-tu-cong-nghe-thong-tin-84kpif

Những thành tựu đạt được của rất nhiều phụ nữ trong mảng CNTT gần đây đã chứng minh điều này. Đây là một trong nhiều


Sáng Tạo Khởi Nghiệp – Kỹ Năng Khởi Nghiệp – Kiến Thức Khởi Nghiệp